LINIE TECHNOLOGICZNE

LINIE TECHNOLOGICZNE

Zapewniamy projekt, produkcję i montaż nowych linii technologicznych według indywidualnych potrzeb

SERWIS WĘZŁÓW BETONIARSKICH / URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH

SERWIS WĘZŁÓW BETONIARSKICH / URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH

Wykonujemy kompleksowe usługi montażowe i remontowe urządzeń oraz całych linii technologicznych. Ekipy serwisowe będące w naszej dyspozycji składają się z osób posiadających wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, co w znacznym stopniu przyspiesza czas...

RECYKLING NIEZUŻYTEGO BETONU / MYCIA BETONIAREK

RECYKLING NIEZUŻYTEGO BETONU / MYCIA BETONIAREK

System recyklingu betonu służy do rozdzielania pozostałości z mieszalnika wytwórni betonu, betonomieszarek, pompo-gruszek, umożliwiając producentom mieszanek betonowych spełnianie norm ekologicznych ze szczególnym naciskiem na ochronę środowiska naturalnego.

SYSTEMY GRZEWCZE DLA WĘZŁÓW BETONIARSKICH

SYSTEMY GRZEWCZE DLA WĘZŁÓW BETONIARSKICH

Jest to rozwiązanie sposobu ogrzewania kruszyw i wody wykorzystywanej do produkcji mieszanek betonowych dla istniejącej linii technologicznej. Urządzenie ma zastosowanie do podgrzewania materiałów będących składnikami mieszanki...