SYSTEMY GRZEWCZE DLA WĘZŁÓW BETONIARSKICH

Jest to rozwiązanie sposobu ogrzewania kruszyw i wody wykorzystywanej do produkcji mieszanek betonowych dla istniejącej linii technologicznej. Urządzenie ma zastosowanie do podgrzewania materiałów będących składnikami mieszanki betonowej dla temperatury świeżego betonu do +15°C w temperaturze zewnętrznej otoczenia do -10°C.

Wytwornica gorącego powietrza służy do ogrzewania powietrza za pomocą palnika na olej opałowy lekki. Gorące powietrze transportowane jest za pomocą wentylatora promieniowego wysokociśnieniowego do zasobników, w których zgromadzony jest piasek oraz kruszywa. Powietrze do wytwornicy jest dostarczane z zewnątrz poprzez kanał ssący z żaluzją i siatką ochronną. Kocioł wodny służy do podgrzewania wody technologicznej za pomocą palnika na olej opałowy lekki. Woda do kotła dostarczana jest z istniejącej sieci węzła betoniarskiego, po podgrzaniu dozowana jest do wagi i wykorzystywana do potrzeb produkcyjnych. Paliwo magazynowane jest w zbiornikach z polietylenu (PE-HD) dwu płaszczowych System sterujący kontroluje cały proces wytwarzania gorącego powietrza i gorącej wody. Zastosowana najnowsza technologia pozwala na całkowite zautomatyzowanie pracy całego systemu grzewczego