OBUDOWY/ZABUDOWY WĘZŁÓW BETONIARSKICH / LINII TECHNOLOGICZNYCH

Projekt wykonanie i montaż obudowy mających na celu osłonienie urządzeń od niekorzystnych warunków atmosferycznych umożliwiając prace w okresach obniżonych temp zewnętrznych oraz chroni otoczenie przed nadmiernym zapyleniem oraz hałasem.